Næringsliv

Måløy har et sterkt næringsliv med flere bedrifter som figurerer i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt.

Måløy Vekst er næringslivets og kommunens felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Med rundt 90 aksjonærer er Måløy Vekst et viktig talerør for næringslivet i regionen.