Oppvekst

Sentralt i Måløy ligger barnehagene Trollskogen, Skramsmarka og på Raudeberg finner du Skarevik. Alle disse er private, og så er Holvik og Skavøypoll barnehage kommunale. De to sistnevnte ligger henholdsvis i Holvik og i Deknepollen.

Barneskoler er der i Måløy, Raudeberg og Deknepollen.

I Måløy ligger barneskolen og ungdomsskolen midt i landskapet og er innenfor gangavstand for de fleste innbyggerne. Avstanden mellom disse er fire-fem lange steinkast.

Vågsøy ungdomsskole ligger i Måløy og er for elever i hele kommunen. Skolen har omtrent 230 elever fra 8.klasse til 10.klasse.

Skram Skole er barneskolen, og den har omtrent 250 elever fra 1.klasse til 7.klasse. I tillegg er SFO lokalisert sammen med barneskolen.

Barneskolen på Raudeberg har omtrent 110 elever og det er omtrent 150 elever på Skavøypoll barneskole.

Måløy Videregående Skole har omtrent 350 elever og ligger på Tennebø. Skolen har fylkesdekkende tilbud innen maritime og marine fag i tillegg til YSK. Skolen er lokalisert med Fagskolen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy, som har nautisk og skipsteknisk offiserutdanning med ca 60.studenter. Sikkerhetssenteret i måløy ligger også her.

Skoletilbudet i Måløy og omegn er veldig bra og her er mange muligheter innenfor mange fagfelt. IT-miljøet er også representert som en del av utdanningstilbudet, med Måløy Academy som et tilskudd til IT utdanningen som en håper å få på plass på Måløy Videregående veldig snart.