NÆRINGSLIV

Vågsøy kommune har et sterkt næringsliv med flere bedrifter som figurerer i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt. Kommunen er kanskje spesielt kjent for maritim og marin virksomhet, og har lange tradisjoner innenfor fiskeri, oppdrett og skipsverft. I løpet av de siste årene har næringslivet i kommunen også markert seg innenfor teknologiutvikling, spesielt med fokus på grønn IT og sterke miljøprofiler.

Det private næringslivet i kommunen er svært variert og kan skilte med en stor bredde. Samfunnet har flere lokale gründere og ressurspersoner som tør å tenke nytt, ta risiko og være offensive. Kulturen kjennetegnes av entreprenørskap, optimisme og pågangsmot. Dette gir naturligvis positive ringvirkninger for resten av samfunnet.

 

STAD SKIPSTUNNEL

 

Stad skipstunnel er realiseringen av verdens første skipstunnel, lokalisert på Stadhalvøya i Norge, helt vest i havet. Stad skipstunnel er et nasjonalt prosjekt som vil redusere risikoen for skipsulykker, ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods. Tunnelen vil redusere verditap i fiskerinæringen og ha positive effekter for næringslivet på kysten. Med en skipstunnel gjennom Stad vil det bli etablert en ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, noe som vil bidra til en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion.

En skipstunnel har vært etterspurt lokalt i mange år. Nå ligger tunnelen inne med finansiering i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018-2029.

 

Share This